Duizeligheid

Wat is duizeligheid?

Duizeligheid is een regelmatig voorkomende klacht. De klacht ‘duizeligheid’ kan variëren van een acute, heftige, kortdurende aanval tot een vage, langdurige sensatie.

Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Die informatie is afkomstig van de volgende zintuigsystemen:

1. Het evenwichtsorgaan is gelegen in het rotsbeen en vormt met het binnenoor het slakkenhuis. Het evenwichtsorgaan is gevoelig voor de stand van het hoofd en voor veranderingen van de bewegingssnelheid van het hoofd.

2. Het tweede belangrijke zintuig dat onze oriëntatie beïnvloedt, zijn de ogen. Dit weet iedereen uit eigen ervaring: als men de ogen sluit, is lopen of stilstaan moeilijker.

3. Tenslotte beschikken we over het zogenoemde ‘diepe’ gevoel in spieren en pezen. Vooral de signalen uit de benen en de nek geven informatie over de stand van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam.

Al deze informatie - van de evenwichtsorganen, de ogen en het diepe gevoel - wordt verwerkt in de hersenstam en de kleine hersenen. Vandaaruit gaan prikkels naar de spieren van het lichaam, zodat we houding en evenwicht kunnen aanpassen en bewaren. Er gaan ook signalen met informatie naar de grote hersenen waar het bewustzijn zit. Wanneer daar verkeerde of nog niet bekende signalen binnenkomen, ontstaat het gevoel van duizeligheid. Daarnaast kunnen ook stress of spanning tot duizeligheidsklachten leiden.

Voor de fysiotherapeut zijn benigne paroxysmale positie duizeligheid (BPPD), perifeer vestibulaire uitval en cervicogene duizeligheid relevante diagnoses. Deze vormen van duizeligheid zijn doorgaans goed behandelbaar.

BPPD

We spreken van benigne paroxysmale positie duizeligheid bij draaiduizeligheid, die optreedt

bij bepaalde bewegingen. (b.v. bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed, gaan liggen).

De klachten worden veroorzaakt door ‘steentjes’ die zweven door het evenwichtsorgaan. Dit is een onschuldige, maar hinderlijke, aandoening, die gelukkig vaak vanzelf weer over gaat.

Cervicogene duizeligheid

Cervicogene duizeligheid wordt veroorzaakt door de stand van de cervicale wervelkolom (nek) en de stand van het hoofd. De klachten kunnen ontstaan door een trauma van de nek, artrose of spierspanning. Via spierspoeltjes in de nek wordt onder meer informatie gegeven aan het hele evenwichtsstelsel.

Fysiotherapeutische behandeling

De behandeling hangt af van de diagnose die gesteld wordt. Behandeling bestaat onder meer uit:

* Repositiemanoeuvres. BPPD kan goed worden behandeld met manoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’ worden gereponeerd (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

* Oefentherapie. Oefeningen gericht op het verminderen van duizeligheid en verbeteren van het evenwicht. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd-, en lichaamsbewegingen die bedoeld zijn om duizeligheid te provoceren. Hiermee wordt het herstel van het evenwichtsgevoel in de hersenen versneld, wat zorgt voor compensatie.

* Algemene balanstraining. Loopoefeningen en verschillende vormen van balans- en evenwichtsoefeningen .

Gespecialiseerde therapeuten binnen de praktijk zijn: