Osteoporose

Bij botontkalking (osteoporose) worden de botten brozer en breken deze makkelijker. osteoporose is een sluipende aandoening. Vaak wordt het pas opgemerkt als er sprake is van een valincident met botbreuk. Iedere zes minuten breekt er in Nederland iemand een skeletdeel als gevolg van osteoporose. Het is dus belangrijk om osteoporose vroeg vast te stellen en de juiste maatregelen te nemen. Specifieke training is er daar een van.

Doelstelling

Bijdragen aan het stopzetten van de voortgang van osteoporose en het verminderen van de negatieve gevolgen, door:

  • Trainen van specifieke spieren
  • Trainen van loopstabiliteit en opvangreacties
  • Vergroten van het activiteitenniveau
  • Inzicht en adviezen over osteoporose en de gevolg-en hiervan (o.a. valrisico)
  • Plan van aanpak

Na een individuele intake wordt er getraind in groeps¬verband. Ook worden specifieke oefeningen voor thuis getraind en meegegeven. Na 3, 6 en 12 maanden vindt er een individuele evaluatie en meting plaats.

Tijd en tarief

Het programma omvat een individuele intake, groepstrainingen eerste 3 maanden 2 maal p.w., daaropvolgende 3 maanden 1 maal p.w., 2 individuele evaluatiemomenten en een individuele outtake. Veelal worden de kosten van het programma gedeeltelijk of geheel vergoed via je zorgverzekering op verwijzing van huisarts/specialist. Voor meer informatie hierover en over andere aspecten van dit programma kunt u terecht bij uw fysiotherapeut of bij uw zorgverzekeraar.

Gespecialiseerde therapeuten binnen de praktijk zijn: